Tag Archives: 羅法明老師公

陳法齊師傅傳承

六壬神功由曾法平師公傳下 本門源自江西鳯陽府李法輝大六壬鐵板教,曾法平師公法脈。           陳法齊師父於丁亥(2007)年設館授徒於柏架山(筲箕灣),後為因方便壇下眾弟子拜神及為善信解難,後遷建六壬法壇於九龍旺角區;而各入室弟子則會隨師學法於渣甸山(跑馬地)伏英舘。   九龍旺角伏英舘(舊館 2009-2011) -陳法齊   今天的九龍旺角伏英舘 -陳法齊       本門授徒重質不重量,因此擇徒甚嚴,若不孝順父母,家底清白及有正當職業(或學業者)者,絕不傳予法門。 陳法齊師父的有關資歷: -流民三十三天六壬鐵板正法三七教(六壬神功)傳教師傅 -江西龍虎山嗣漢天師府授六壬戒籙 -江西龍虎山嗣漢天師府正一派授三五都功經籙 -中國道教武當仙山理字輩弟子 -中國道教清微派授正一盟威經籙   陳師傅精於姻緣和合法事,嬰靈超渡,捉鬼驅鬼,化解官司,化解桃花,摧財搶運,驅邪制煞,解降治病,小兒藏魂,酬還舊願,安神開光,拜攝太歲,安胎護產,店宅灑淨等法事。 又因師傅對風水算命、玄學術數有很深的根基,因此深受善信及各大傳媒訪問及支持。

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Comments Off on 陳法齊師傅傳承